1.
Gašová Z. BOOK REVIEW: ĎURICOVÁ, ALENA – LAUKOVÁ, JANA. 2022. OD TEXTU K PREKLADU XVI – 1. ČASŤ. PRAHA: JTP. ISBN 978-80-7374-133-4. Academic Journal of App. Linguistics and Languages [Internet]. 2023 Nov. 20 [cited 2024 Feb. 26];1(2):85-6. Available from: https://ojs.tuzvo.sk/index.php/apps/article/view/74