[1]
Z. Gašová, “BOOK REVIEW: ĎURICOVÁ, ALENA – LAUKOVÁ, JANA. 2022. OD TEXTU K PREKLADU XVI – 1. ČASŤ. PRAHA: JTP. ISBN 978-80-7374-133-4”, Academic Journal of App. Linguistics and Languages, vol. 1, no. 2, pp. 85–86, Nov. 2023.