Gašová, Zuzana. 2023. “BOOK REVIEW: ĎURICOVÁ, ALENA – LAUKOVÁ, JANA. 2022. OD TEXTU K PREKLADU XVI – 1. ČASŤ. PRAHA: JTP. ISBN 978-80-7374-133-4”. Apps - Academic Journal of Applied Linguistics and Languages 1 (2):85-86. https://ojs.tuzvo.sk/index.php/apps/article/view/74.