GAŠOVÁ, Z. BOOK REVIEW: ĎURICOVÁ, ALENA – LAUKOVÁ, JANA. 2022. OD TEXTU K PREKLADU XVI – 1. ČASŤ. PRAHA: JTP. ISBN 978-80-7374-133-4. Apps - Academic Journal of Applied Linguistics and Languages, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 85–86, 2023. Disponível em: https://ojs.tuzvo.sk/index.php/apps/article/view/74. Acesso em: 26 feb. 2024.