(1)
Gašová, Z. BOOK REVIEW: ĎURICOVÁ, ALENA – LAUKOVÁ, JANA. 2022. OD TEXTU K PREKLADU XVI – 1. ČASŤ. PRAHA: JTP. ISBN 978-80-7374-133-4. Academic Journal of App. Linguistics and Languages 2023, 1, 85-86.