[1]
Gašová, Z. 2023. BOOK REVIEW: ĎURICOVÁ, ALENA – LAUKOVÁ, JANA. 2022. OD TEXTU K PREKLADU XVI – 1. ČASŤ. PRAHA: JTP. ISBN 978-80-7374-133-4. Apps - Academic Journal of Applied Linguistics and Languages. 1, 2 (Nov. 2023), 85–86.